در خواست اتصال خود را اینجا وارد کنید

لطفا زمان دلخواه خود برای تجربه اتصال را وارد کنید.
می توانید علاوه بر زمان اصلی اعلام شده، زمان دیگری را نیز برای اتصال در نظر بگیرید.
می توانید علاوه بر زمان اصلی اعلام شده، زمان دیگری را نیز برای اتصال در نظر بگیرید.
اگر مساله و یا بیماری جسمی/روانی/ذهنی خاصی دارید لطفا به طور مختصر شرح دهید. (پرکردن این بخش برای انجام اتصال ضروری نمی باشد)
اینجانب با شرایط و ضوابط به شرح زیر موافق هستم و همه مفاد آنرا می پذیرم:
1- اینجانب بدینوسیله آکادمی طاهری را از هرگونه اتهامی مبرا دانسته و تبرئه می کنم. همچنین متعهد می شوم هیچگونه شکایتی علیه مجموعه عرفان حلقه و اعضا، نمایندگان و کارکنان آکادمی نداشته و هیچگونه ادعایی مبنی برمسئولیت، خسارت، مطالبه و بطور کلی هر عملی که منجر به پیگرد قضایی و حقوقی و یا به پرداخت وجه مالی شود نسبت به هر زمانی (گذشته- حال- آینده) و به هر علتی، معلوم یا نامعلوم، در این رابطه هرگز نخواهم داشت.
2- اینجانب رضایت کامل خود مبنی بر شرکت در طرح تحقیقاتی طب مکمل فرادرمانی را با توجه به احتمال بیرون ریزی های (جسمی، روانی و ذهنی) اعلام می کنم. در ضمن اذعان می دارم که طب مکمل فرادرمانی رایگان می باشد.
3- اینجانب اذعان می دارم که فرادرمانی هیچگونه مداخله ای در امر درمان پزشکی رایج نداشته و توصیه ای مبنی بر قطع درمان رایج به بیماران ندارد و اصولا در فرادرمانی، به کسی فرادرمانگیر گفته می شود که از درمان های رایج پزشکی نتیجه نگرفته است.
4- اینجانب اخلاقا خود را موظف می دانم که نتایج متحولانه و درمانی (جسمی، روانی و ذهنی) خود را به این گروه تحقیقاتی گزارش دهم و همکاری های لازم را در این زمینه بعمل آورم.

گزارش درمان خود را اینجا وارد کنید

به طور مختصر گزارش درمان خود را شرح دهید.
حداکثر سایز فایل 6 مگابایت (PDF, zip, jpg)لطفاً آزمایش پزشکی پیش از درمان ، بعد از درمان و گزارش پزشک معالج خود را در این بخش آپلود کنید.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!