حداکثر سایز فایل 6 مگابایت (PDF, zip, jpg) سایز عکس 3*4
مدارک و پایان نامه دوره های گذرانیده را وارد کنید. در صورت موجود نبودن هرگونه مدرکی باید حتما از مربی خود تاییدنامه گرفته و ارسال نمایید. حداکثر سایز فایل 10 مگابایت (PDF, zip, jpg)
برای مثال: چهارشنبه ها ساعت 22 .

سوگند نامه مربیگری نظام قدیم

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!